som transformadors

Som transformadors

La nostra especialitat és ajudar a transformar les organitzacions cercant i implantant les eines més adients i que us aportin més valor afegit. Transformem el vostre negoci gestionant el canvi i les expectatives de tots els implicats, assistint-vos durant tot el procés perquè pugueu extreure’n el màxim rendiment

Experiència

Experiència

Blau Advisors va néixer l’any 2003 com a consultora especialitzada en sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient però pocs anys després va iniciar el recorregut en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, compaginat ambdues especialitats

Coneixement

Coneixement

El nostre equip inclou una varietat molt àmplia de perfils funcionals i tecnològics. Disposem d’Enginyers Industrials, Informàtics i de Telecomunicacions, graduats en Dret, en Administració i Direcció d’Empreses, en Ciències Ambientals i en Ciències de la Salut. Aquest equip multidisciplinari ens permet afrontar una gran varietat de projectes assegurant un alt nivell de qualitat

Eines

Eines

Us proposem les eines que s’adapten a les vostres metodologies i processos per ajudar-vos en la selecció tecnològica i transformació digital. Tenim perspectiva, coneixement, criteri i una visió neutra que ens permet desplegar solucions ERP, CRM, BPM, Suites de Business Intelligence, d’integració de dades com Hitachi Vantara Pentaho Analytics and Data Integration, Power BI, Talend o desenvolupaments a mida com la COVID-Pass

som transformadors
com transformem

Com transformem

Les nostres metodologies de treball es basen en les eines de gestió de projectes Agile i PMBook, però sobretot, en estar i sentir amb el client, transformant les seves necessitats en realitats

Definició de processos

Definició de processos

Treballar per processos permet transformar l’organització i dotar-la d’eficiència i agilitat davant modificacions o canvis. Amb aquest servei definim des de zero o reinventem la vostra forma de treballar de forma que es puguin automatitzar, garantint la transició cap al nou model. El nostre coneixement multisectorial juntament amb la nostra metodologia són el vostre èxit

Transformació digital

Transformació digital

El concepte de transformació digital fa referència a l’evolució dels processos, les activitats, les actituds i les capacitats per canviar mitjançant l’aplicació massiva de les TIC, la forma en que opera i genera valor pels vostres clients i altres parts interessades. Els nostres projectes us acompanyen en la determinació del pla de transformació, en la selecció de solucions i en la implementació i gestió del canvi associats

Sistemes de gestió

Sistemes de gestió

Des de 2003 hem realitzat més de 200 implantacions de sistemes de gestió segons ISO 9001, ISO 14001, Reglament EMAS, Model EFQM, ISO 17025, ISO 45001 o la ISO 19443, en sectors tant diversos com l’administració pública, la salut, la química, les nuclears o les utilities. Implantar un sistema de gestió us ajuda a estandarditzar, a unificar i a dotar de circuits que permetin al vostre personal, conèixer en tot moment com cal actuar per evitar errors, denúncies o sancions

Oficina de projectes

Oficina de projectes

Per a projectes grans, amb molts actors implicats o en els que cal una peça que integri les necessitats i expectatives tant de proveïdors (siguin o no tecnològics) com de clients, treballadors o usuaris es fa necessària la figura de l’oficina de projectes. L’oficina de projectes és l’eina que ajuda a que els objectius i les fites s’assoleixin amb èxit. Engloba tasques com la definició de requeriments, el control i seguiment del projecte, la gestió del canvi i, fins i tot, la formació

Business Intelligence

Business Intelligence

Posar en valor les dades resulta fonamental per acompanyar la presa decisions a la vostra organització. És imprescindible disposar d’informació estructurada, fiable, coherent i actualitzada de tots els vostres sistemes d’informació. La nostra metodologia combina les eines més adequades a les vostres necessitats on els nostres experts us acompanyaran per tal de proporcionar-vos noves fonts de coneixement que podreu consultar mitjançant quadres de comandament, gràfiques, anàlisis sota demanda, així com, informes en formats exportables i distribuïbles com ara PDF o Excel, generats de forma automàtica

Seguretat de la informació

Seguretat de la informació

La seguretat de la informació està orientada a garantir el tractament i protecció de les dades per assegurar la seva disponibilitat, integritat i confidencialitat. Els nostres serveis pivoten sobre l’anàlisi de riscos associats a les vulnerabilitats i l’impacte en la continuïtat dels vostres serveis i en la protecció de les dades que gestioneu. Us ajudem a complir amb la normativa vigent i a definir la millor estratègia per protegir l’accés a la informació pels vostres treballadors i clients en un entorn on el teletreball i l’accés amb dispositius i tecnologies no corporatives és cada dia més gran

Compliance

Compliance

El Compliance Legal va més enllà del respecte i seguiment de la Llei. La darrera reforma del Codi Penal a Espanya determina la responsabilitat penal de les persones jurídiques. La implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance Legal és el mitjà que pot exonerar a l’empresa de les actuacions il·lícites comeses pel personal. El nostre equip legal implanta i audita el seu sistema. Aquest sistema us dota de les eines per controlar també normes tècniques, ambientals i de seguretat del producte

com transformem
que hem transformat

Què hem transformat

El nostre equip de professionals ha contribuït a crear, millorar o fer créixer tots aquests projectes. I el vostre, quan el voleu començar a transformar?

El CAT112 va adjudicar-nos el servei per la implantació del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i la integració amb la ISO 22301 de gestió de continuïtat del negoci que tenien implantada a les 3 seus del servei. Una implantació d’aquest tipus, en un servei que va rebre l’any 2019 més de 3 milions de trucades que s’atenen en més 50 idiomes diferents, i amb una disseminació territorial important, cal realitzar-la amb la major planificació i seguiment per aportar el major valor afegit al projecte. Des de la implantació, es van treballar aspectes com l’anàlisi de riscos, la formació, el seguiment de les incidències i accions correctives, el control i seguiment dels proveïdors i el manteniment d’eines, maquinària i vehicles, finalitzant amb èxit la certificació en termini i abast previst.
La Caixa Andorrana de la Seguretat Social va adjudicar a Blau Advisors la realització del projecte Oxigen de definició de la totalitat dels processos de l’organització. Ens van encarregar definir completament els processos i tota la lògica de negoci per poder implementar a continuació una aplicació basada en processos (Process Driven Application) per substituir els seus transaccionals actuals. El projecte té una component de negoci que cobreix la definició dels processos i una component tecnològica ja que s’han definit els models de dades i els criteris d’integració amb sistemes d’informació exterior com pot ser la Història Clínica Compartida Andorrana.

Blau Advisors porta més de 7 anys col·laborant en la coordinació i gestió de l’Oficina eSalut de la Coordinació General de les TIC del Departament de Salut. Aquesta oficina té per objectiu coordinar els projectes tecnològics que s’implanten o s’evolucionen al Departament de Salut. Alguns d’aquests projectes són el projecte d’interoperabilitat iS3, el projecte HC3 d’Història Clínica Compartida de Catalunya, La Meva Salut, l’eCAP o l’eConsulta.

La varietat dels nostres perfils, tant funcionals com tecnològics, permet, en projectes pioners, de gran envergadura i amb un alt impacte social i assistencial com aquests, desenvolupar-los durant tot el seu cicle de vida aportant el valor afegit i cobrint amb escreix els requisits del client.

La Fundació Tic Salut i Social va adjudicar a Blau Advisors la gestió de l’Oficina Tècnica de la Plataforma mConnecta on hem estat els encarregats conjuntament amb els recursos de la Fundació de fer la gestió i seguiment del desenvolupament de la plataforma, posant el focus en la definició de l’arquitectura de la solució tecnològica de la plataforma i en l’elaboració de requeriments funcionals i tècnics validats pels professionals sanitaris.

mConnecta neix de l’encàrrec del Departament de Salut i el CatSalut a la Fundació TIC Salut i Social, amb l’objectiu de ser la pedra angular de la transformació digital de l’assistència sanitària a Catalunya.

  • El projecte que té com a finalitat proporcionar nous recursos als professionals assistencials per tal de millorar l’atenció al ciutadà, desenvolupant la plataforma tecnològica per integrar en el procés assistencial les dades procedents de diferents elements de mobilitat.
  • Aquests elements de mobilitat engloben tant aplicacions mòbils (APPs) com dispositius mèdics i sensors que ofereixen dades relatives al nostre estat de salut, com per exemple, nivells de glucosa en sang, pressió arterial, pulsacions, etc.

Dades que podran ser consultades pels ciutadans mitjançant entorns com el de La Meva Salut i incorporades, si el criteri del professional mèdic ho estima oportú, a la història clínica de cada ciutadà.

Per a més informació cliqueu:

La definició d’un sistema d’explotació de dades en un Servei de Salut autonòmic és un projecte complex i de llarg recorregut. Blau Advisors va ser escollit en un procés que s’ha cobert en diferents fases acomodant el desplegament a les necessitats del client.

En primer lloc i per crear uns fonaments sòlids vam ser contractats per definir l’estructura, les atribucions i els processos de l’anomenada Oficina de Business Intelligence. Aquest és un procés de transformació que empodera la gestió de les dades com a element clau del desplegament i evolució de qualsevol sistema d’informació.

A continuació es va procedir a definir el bloc d’explotació de dades d’assistència primària. En aquest bloc el primer pas consisteix en l’extracció de les dades del sistema informacional que s’utilitza en tots els centres de salut de la comunitat autònoma per conformar els models de dades tant d’activitat assistencial com de resultats en salut.

Finalment, s’ha construït el sistema d’explotació d’informació dels nivells assistencials d’especialitzada i hospitalària. D’aquesta manera s’extreu informació per la presa de decisions dels àmbits d’urgències, hospitalització, quiròfan, llistes d’espera, consultes externes i proves diagnòstiques.

Al llarg d’aquest projecte Blau Advisors ha construït un sistema global d’anàlisi i explotació de dades basat sempre en elements de programari lliure.

La indústria nuclear i el sector químic tenen unes particularitats i unes exigències que requereixen que els professionals que hi desenvolupin projectes disposin d’una alta capacitació, formació i experiència. A Blau Advisors hem realitzat projectes tant en la indústria nuclear com en el sector químic. En l’àmbit tecnològic hem desenvolupat projectes de: quadres de comandament integral i analítica de dades, desenvolupaments a mida d’eines de CRM i de gestió de la qualitat i el medi ambient. En l’àmbit més funcional els nostres projectes han cobert: definició de processos, implantació de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient, la prevenció de riscos laborals o de normes específiques per la indústria nuclear com la ISO 19443.

El nostre projecte d’implantació d’un sistema de gestió segons ISO 9001:2015 als diferents serveis d’una universitat catalana va permetre millorar la organització interna, redefinir els processos, augmentar la satisfacció dels usuaris i evitar errors i incidències. Aquestes millores, implantades en tots els serveis que ofereixen, no sols afecten a la qualitat que el centre ofereix als seus alumnes i usuaris sinó als seus resultats i imatge. Amb aquest projecte, la millora va anar més enllà, ampliant les fortaleses i minimitzant les debilitats.

que hem transformat
on hem transformat

On hem transformat

Tots aquests clients ens han fet confiança. Voleu ser els propers?

on hem transformat
salut

La salut és al nostre ADN

Anàlisi i reenginyeria de processos

Anàlisi i reenginyeria de processos

Conèixer com som per arribar al què volem

Desenvolupament d'eines i sistemes

Desenvolupament d'eines i sistemes

L’ajuda tecnològica per millorar la organització

Gestió de transformació organitzacional

Gestió de transformació organitzacional

Som experts en Salut i us ajudem a oferir el què necessiten els vostres pacients i usuaris

Seguretat del pacient

Seguretat del pacient

Us ajudem a detectar mancances per evitar sancions, demandes, etc…

Millora de la qualitat percebuda pel pacient

Millora de la qualitat percebuda pel pacient

La qualitat no és només treballar bé, és com el pacient percep el que el vostre centre li ha ofert

salut
solucions tic

Solucions TIC

Desenvolupem tot el cicle de vida del vostre software

Suport a la millor solució tecnològica

Suport a la millor solució tecnològica

Escollir quina eina és la que s’adequa millor a les vostres necessitats no és senzill. Coneixem i treballem amb diferents proveïdors tecnològics per recomanar-vos de forma transparent i independent quina solució us aportarà la millor relació inversió-retorn. La vostra garantia és que som agnòstics tecnològics

Plataformes de telemedicina

Plataformes de telemedicina

La consulta presencial és imprescindible en molts casos, però en d’altres es pot substituir per la teleconsulta, que us permet estar al costat dels vostres pacients estalviant-los trasllats, despeses i molèsties innecessàries. Dissenyem les plataformes per mòduls segons el que més us convingui (citació de pacients, història clínica, laboratori, teleconsulta, etc.)

Desenvolupaments a mida

Desenvolupaments a mida

Avui dia cal estar al costat dels clients, oferint-los eines que facilitin la seva comunicació i interacció. Per això calen desenvolupaments (APP’s, Webapp’s) que no quedin obsolets i que us permetin integrar-los amb les eines de que ja disposeu, per extreure el màxim rendiment de tot el vostre inventari de sistemes

Plataformes d’eCommerce

Plataformes d’eCommerce

La venda en línia darrerament ha crescut de forma exponencial, i aquesta tendència continuarà així. Si necessiteu vendre els productes mitjançant una web atractiva, segura i eficient, els nostres tècnics i dissenyadors ho poden fer possible. Dissenyem plataformes amb Magento, Prestashop o Opencart entre d’altres, per assegurar visibilitat, seguretat i sobretot, un alt índex de vendes

solucions tic
nova normalitat

Preparats per la nova normalitat

La COVID-19 ens ha portat a noves situacions que poden ser complicades de gestionar. Eines com el COVID-Pass us poden ajudar a:

  • Detectar possibles positius a la vostra plantilla
  • Disposar d’una eina de control d'accessos, comunicació i seguiment dels treballadors per assegurar que els treballadors, clients i proveïdors
    que accedeixen a la vostra organització ho fan de forma segura. Sense posar en risc ni a ells ni als altres
  • Facilitar una eina de gestió dels casos positius de COVID-19
  • Assegurar que la vostra organització continuï funcionant amb la màxima normalitat possible
  • Oferir eines als treballadors, clients i proveïdors que els facin sentir segurs en la vostra organització
nova normalitat
administracio publica

Administració pública

Definició de processos

Definició de processos

L’organització eficient és la clau per mantenir la prestació de serveis en un moment de reducció pressupostària. Us ajudem a definir i automatitzar els vostres processos i serveis

Business intelligence i dades obertes

Business intelligence i dades obertes

Amb les nostres solucions podeu analitzar les dades per avaluar els serveis oferts a la ciutadania. Us ajudem a guanyar transparència posant a disposició de la ciutadania dades obertes

Anàlisi de rendibilitat de serveis públics

Anàlisi de rendibilitat de serveis públics

El servei públic pot ser deficitari. Us ajudem a analitzar l’estructura de costos per a poder determinar de forma eficient els preus públics

Seguretat de la informació

Seguretat de la informació

Les administracions públiques estan obligades a seguir l’Esquema Nacional de Seguretat. Amb la nostra metodologia adaptareu la vostra organització als requisits per garantir-ne l’acompliment

Eines de promoció econòmica

Eines de promoció econòmica

La dinamització dels territoris requereix la creació de mecanismes de suport al teixit empresarial. La nostra experiència en marques territorials, models i segells de qualitat es pot aplicar en el vostre àmbit d’actuació

administracio publica
empresa privada

Empresa privada

Sistemes de gestió basats en ISO i model EFQM

Sistemes de gestió basats en ISO i model EFQM

La implantació d’un sistema de gestió ajuda a estandaritzar processos, a reduir la petjada ambiental i a ser més productius a la vegada que augmenteu la qualitat dels vostres productes i serveis. Més de 200 auditories avalen la nostra trajectòria

Seguretat de la Informació

Seguretat de la Informació

L’elevat ús d’eines tecnològiques fa que actualment, calgui garantir la seguretat i protegir-nos contra atacs informàtics. La implantació de sistemes ISO 27001 us permet controlar i aportar una base sòlida per a l’evolució tecnològica

Definició i automatització de processos

Definició i automatització de processos

L’organització eficient és la clau per guanyar rendibilitat i eficàcia. Us ajudem a definir i automatitzar els vostres processos i serveis realitzant també la gestió del canvi perquè el vostre projecte sigui un èxit

Business Intelligence & Data Integration

Business Intelligence & Data Integration

Heu de disposar de dades globals, fiables i actualitzades de tots els vostres sistemes corporatius? Us ajudem a posar en valor les vostres dades per ser més competitius i prendre millors decisions

Disseny de programari a mida

Disseny de programari a mida

Us farem les preguntes més adequades per ajudar-vos a construir la solució tecnològica que encaixa perfectament amb la vostra necessitat

Compliance

Compliance

El Compliance Legal va més enllà del respecte i seguiment de la Llei. La darrera reforma del Codi Penal a Espanya determina la responsabilitat penal de les persones jurídiques. La implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance Legal és el mitjà que pot exonerar a l’empresa de les actuacions il·lícites comeses pel personal i us dota de les eines per controlar normes tècniques, ambientals i de seguretat del producte

empresa privada
Trobeu nos

Trobeu-nos

Oficina Espluga de Francolí
C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a
43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona)
Tel. +34 977 870 702

Oficina Tarragona
Rambla Nova, 96 1er 2a
43001 TarragonaTrobeu nos

Blau Advisors Strategic Partners, S.L. – 2024   Llegiu la nostra política de privacitat