privacitat

Política de privacitat

Qui és el responsable del web i de tractar la informació que ens proporcioneu?

Blau Advisors Strategic Partners, S.L.

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona)

NIF/CIF: B-43741172

rgpd@blauadvisors.com

La nostra activitat social cobreix principalment:

 • Serveis de consultoria i assessorament empresarial en múltiples àrees.
 • Desenvolupament, implantació i manteniment de sistemes d’informació.
 • Formació.

Tal i com recull el Reglament General de Protecció de Dades, tractem les dades que recollim mitjançant els formularis del web i les identifiquem com a dades d’usuaris web i/o de candidats web.

Quines són les condicions generals de la llei i de la nostra manera de treballar?

El nostre web respecta les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), les del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Tractem les vostres dades per tal de poder enviar-vos la informació que ens heu demanat, sempre i quan ens hagueu autoritzat a fer-ho.

Prenem totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tractem, així com per evitar-ne la pèrdua, l’alteració i/o l’accés no autoritzat per part de tercers. Així doncs, només us demanem la informació personal estrictament necessària i no compartim la vostra informació personal amb ningú (exceptuant el compliment de la llei o en cas que ens hagueu autoritzat a fer-ho).

Com tractem la informació?

Amb transparència: sempre us demanem autorització per al tractament de les vostres dades personals i us en informem prèviament.

Amb mesura: només us demanem les dades estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual les recollim.

Amb limitació de temps: només conservem les dades durant el temps necessari per a la finalitat del seu tractament i us informem de quin és aquest termini. En cap cas aquest temps supera el màxim legal.

Amb confidencialitat: tractem les vostres dades de manera que es garanteixi la seguretat de les vostres dades personals i la seva confidencialitat. Prenem totes les mesures de seguretat per tal d’evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les teves dades per part de tercers.

Com obtenim la informació i durant quant temps l’emmagatzemem?

Tal i com estipula la llei només recollim la vostra informació si ens doneu el consentiment per fer-ho. Al nostre web la recollim mitjançant:

 • Formularis de contacte. Utilitzem la vostra adreça de correu electrònic i/o el vostre telèfon per posar-nos en contacte amb vosaltres. Aquests formularis formen part de la nostra pàgina web i estan allotjats al nostre servei de hosting i són gestionats per la nostra eina de gestió de marketing. La forma en que treballem la vostra informació està indicada a l’apartat Qui té accés a la vostra informació?
 • Formularis de candidatura espontània. Si ens heu enviat el vostre CV de forma espontània, l’emmagatzemem per tenir-lo en compte per a les vacants a cobrir (actuals o futures segons la vostra elecció) i, en cas necessari, utilitzem l’adreça de correu electrònic i/o el número de telèfon per posar-nos en contacte amb vosaltres. Aquests formularis formen part de la nostra pàgina web i estan allotjats al nostre servei de hosting i són gestionats per la nostra eina de gestió de marketing. La forma en que treballem la vostra informació està indicada a l’apartat Qui té accés a la vostra informació?
 • Cookies. Tot i que no us identifiquen com a usuaris, serveixen per realitzar estudis estadístics. S’inclouen en aquest apartat cookies de serveis de tercers com ara: AdSense, AdWords i Google Analytics, així com tota una serie de serveis de la marca DoubleClick. Quan visiteu aquesta pàgina, s’envien al vostre navegador cookies provinents d’aquests serveis. Podeu trobar més informació sobre els tipus de cookies i l’ús en fa Google clicant aquí.

Conservem les vostres dades fins que:

 • Ens en sol·liciteu l’eliminació.
 • Finalitzi el termini legal de conservació.
 • Fins que acabi la nostra relació mercantil.

Totes les dades que emmagatzemem són:

 • En tots els casos dades identificatives.
 • En el cas dels candidats són relatives a la vostra formació i trajectòria professional.

El tractament es realitza de forma individualitzada per a cada categoria i sempre d’acord al que indica la legislació vigent.

El nostre web té un certificat SSL que permet a les dades viatjar de forma íntegra i segura.

Qui té accés a la vostra informació?

No compartim, lloguem ni venem la vostra informació amb tercers, tot i que alguns dels nostres proveïdors de servei en fan un ús limitat. Aquests proveïdors només emmagatzemen la informació i el tractament que realitzen no inclou ni la modificació ni l’ús per altres fins que no siguin prestar-nos els serveis contractats. Cadascun d’ells té les seves pròpies polítiques de privacitat.

 Quins són els vostres drets?

Podeu accedir a les vostres dades en qualsevol moment i teniu dret a exigir-ne la rectificació i l’eliminació o la portabilitat a un altre encarregat del tractament en qualsevol moment.

Podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic a rgpd@blauadvisors.com indicant:

 1. El vostre nom i el número del vostre document d’identificació que heu utilitzat durant la vostra relació amb nosaltres.
 2. El dret o els drets que voleu exercir.
 3. Qualsevol altra informació que considereu oportuna.

També teniu dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos, si considereu que s’està infringit la llei pel que fa al tractament de les vostres dades personals.

Accepteu les condicions?

Com a usuaris, i un cop llegida la informació precedent, declareu haver estat informats de les condicions sobre la protecció de dades i n’accepteu el tractament per part de Blau Advisors Strategic Partners, S.L. en la forma i per als fins indicats en aquesta política de privacitat. Aquest consentiment el recollim de forma expressa en els nostres formularis.

Quan us demanem informació haureu d’indicar:

 • Que declareu que heu llegit i accepteu la present política.

Opcionalment, i segons el tipus de formulari podreu declarar també de forma expressa:

 • Que voleu rebre en el futur informació relativa als nostres serveis.
 • Quin tipus de tractament voleu que fem amb la vostra informació quan us postuleu com a candidats espontanis.

En qualsevol cas i per confirmar quina és realment la identitat de la persona que ens proporciona la informació utilitzem un mecanisme de consentiment exprés al formulari i confirmació per correu electrònic mitjançant validació de l’adreça facilitada.

Podem canviar la política de privacitat?

Blau Advisors Strategic Partners, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat per tal d’adaptar-la a futures necessitats, tant legals com comercials. En cas de modificació, Blau Advisors Strategic Partners, S.L. us informarà dels canvis a través de l’adreça electrònica de contacte que ens hagueu proporcionat.

Hem actualitzat la política de privacitat per darrera vegada el 30/06/2022.

privacitat

Blau Advisors Strategic Partners, S.L. – 2020