privacitat

Correu electrònic - Política de Privacitat

Qui és el responsable del correu electrònic amb el domini blauadvisors.com i de tractar la informació que ens proporcioneu a través d’ell?

 

Blau Advisors Strategic Partners, S.L.

C/ Molí de Guasch, 10 baixos 1a 43440 L’Espluga de Francolí (Tarragona)

NIF/CIF: B-43741172

rgpd@blauadvisors.com

La nostra activitat social cobreix principalment:

 • Serveis de consultoria i assessorament empresarial en múltiples àrees.
 • Desenvolupament, implantació i manteniment de sistemes d’informació.
 • Formació.

 

Tal i com recull el Reglament General de Protecció de Dades, tractem les dades que recollim mitjançant el correu electrònic i les identifiquem com a dades de possibles clients i clients, proveïdors i altres.

Quines son les condicions generals de la llei i de la nostra manera de treballar?

 

Les nostres comunicacions per correu electrònic respecten les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), les del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Tractem les vostres dades per tal de poder enviar-vos la informació que ens heu demanat, sempre i quan ens hagueu autoritzat a fer-ho.

Prenem totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tractem, així com per evitar-ne la pèrdua, l’alteració i/o l’accés no autoritzat per part de tercers. Així doncs, només us demanem la informació personal estrictament necessària i no compartim la vostra informació personal amb ningú (exceptuant el compliment de la llei o en cas que ens hagueu autoritzat a fer-ho).

Com tractem la informació?

 

Amb transparència: sempre us demanem autorització per al tractament de les vostres dades personals i us en informem prèviament.

Amb mesura: només us demanem les dades estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual les recollim.

Amb limitació de temps: només conservem les dades durant el temps necessari per a la finalitat del seu tractament i us informem de quin és aquest termini. En cap cas aquest temps supera el màxim legal.

Amb confidencialitat: tractem les vostres dades de manera que es garanteixi la seguretat de les vostres dades personals i la seva confidencialitat. Prenem totes les mesures de seguretat per tal d’evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les teves dades per part de tercers.

Com obtenim la informació per correu electrònic i durant quant temps l’emmagatzemem?

 

Com sabem que la informació ens l’envieu a nosaltres i com recollim les dades:

 • En cas què tinguem prèviament les vostres dades. Si ja sou client, proveïdor, col·laborador, contacte web o possible candidat a formar part del nostre equip ens haureu facilitat les vostres dades i per tant les tractem d’acord amb el propòsit pels quals ens vau autoritzar. La forma en que treballem la vostra informació està indicada a l’apartat Qui té accés a la vostra informació?
 • En cas que no tinguem prèviament les vostres dades. Si utilitzeu algun dels nostres correus personals o genèrics i ens indiqueu el motiu pel qual contacteu tractarem la informació segons correspongui entenent que ens la faciliteu de forma conscient, voluntària i per tal de que la podem utilitzar. En qualsevol cas, com a resposta al primer contacte us informarem de la present política de privacitat i us indicarem que si heu enviat la informació per error ens podeu indicar la seva eliminació dels nostres conjunts de dades.

 

Conservem les vostres dades fins que:

 • Ens solliciteu l’eliminació.
 • Finalitzi el termini legal de conservació.
 • Finalitzi la nostra relació mercantil.

 

Totes les dades que emmagatzemem són

 • En tots els casos dades identificatives.
 • Dades per la preparació de propostes comercials i la realització dels nostres serveis que no són tractades d’acord amb la normativa relativa a la protecció de dades sinó que es regeixen per la legislació relativa al secret professional, la propietat industrial, la propietat intel·lectual i qualsevol legislació sectorial que apliqui segons la tipologia d’informació.

 

El tractament es realitza de forma individualitzada per a cada categoria i sempre d’acord al que indica la legislació vigent.

 

Qui té accés a la vostra informació?

 

No compartim, lloguem ni venem la vostra informació a tercers, tot i que alguns dels nostres proveïdors de servei en fan un ús limitat. Aquests proveïdors només emmagatzemen la informació i el tractament que realitzen no inclou ni la modificació ni l’ús per altres fins que no siguin prestar-nos els serveis contractats. Cadascun d’ells té les seves pròpies polítiques de privacitat.

 

Informació de salut, afiliació política, orientació sexual, religió i altres especialment protegides.

 

Blau Advisors Strategic Partners, S.L. té cura especial d’aquestes dades que poden formar part de la informació que recollim i fem el tractament per motius de preparació de propostes comercials i/o de prestació de serveis.

En aquests casos:

 • Si rebem informació per correu electrònic avisem al remitent indicant que no acceptem aquest tipus d’enviament i li recordem la responsabilitat de l’enviament i els riscos del correu electrònic.
 • No us enviarem per correu electrònic aquest tipus de dades.
 • No utilitzarem cap servei de transferència i compartició de fitxers de tercers.
 • Només ens intercanviarem aquestes dades amb vosaltres a través de canals segurs entre les vostres infraestructures i les nostres.

 

 

Alguns elements específics relatius al correu electrònic.

 

El correu electrònic és un mitja de comunicació que s’utilitza de forma generalitzada però no sempre els seus usuaris són conscients dels riscos que comporta.

 

En primer lloc, cal indicar que si rebeu un correu electrònic on el remitent és una adreça de correu electrònic que pertany al domini blauadvisors.com serà d’aplicació la present política de privacitat.

 

Els correus que us enviem estan adreçats en exclusiva al destinatari previst. Això implica que si el rebeu per error la informació que conté no us ha estat revelada de forma voluntària i per tant no en podeu fer cap tipus d’ús. D’acord amb això, us convidem a que ens comuniqueu l’error en l’enviament i podem corregir el continguts dels nostres conjunts de dades per evitar que es tornin a produir.

 

La informació que conté el correu electrònic pot ser confidencial o pot estar protegida per la normativa vigent. Si feu difusió pública de la informació, la remeteu a tercers o en feu un ús en qualitat d’informació privilegiada heu de tenir present que podeu estar incorrent en conductes tipificades com a delicte, sotmeses a sancions administratives o que impliquin responsabilitat civil per part vostra.

 

Cal que tingueu present també que el correu electrònic és un mitjà que no és segur i per tant el seu us està sotmès a certs riscos que afecten a la integritat, la accessibilitat i la confidencialitat de la informació continguda inclosa la vostra identitat. Cada usuari és l’únic responsable del seu ús. Per aquest motiu, Blau Advisors Strategic Partners, S.L. no es fa responsable de qualsevol perjudici o situació derivada del seu ús independentment de la tipologia del fet produït.

 

Dins els correus electrònics s’inclouen continguts que son manifestacions i/o opinions efectuades únicament pel seu remitent. En cap cas, aquests continguts es poden atribuir a Blau Advisors Strategics Partners, S.L. i per tant no tenim cap responsabilitat al respecte.

 

 

Quins són els vostres drets?

Podeu accedir a les vostres dades en qualsevol moment i teniu dret a exigir-ne la rectificació i l’eliminació en qualsevol moment.

Podeu exercir el vostre dret de rectificació i/o eliminació enviant un correu electrònic a rgpd@blauadvisors.com.

També teniu dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos, si considereu que s’està infringit la llei pel que fa al tractament de les vostres dades personals.

Quan accepteu les condicions?

 

Com a usuaris, i un cop llegida la informació precedent, ja heu estat informats de les condicions sobre la protecció de dades. Per confirmar que n’accepteu el tractament per part de Blau Advisors Strategic Partners, S.L. en la forma i per als fins indicats en aquesta política de privacitat requerim el vostre consentiment. Aquest consentiment el recollim de forma expressa en els documents que acrediten la relació entre vosaltres i nosaltres o mitjançant correu electrònic de confirmació.

 

Podem canviar la política de privacitat?

Blau Advisors Strategic Partners, S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política de privacitat per tal d’adaptar-la a futures necessitats, tant legals com comercials. En cas de modificació, Blau Advisors Strategic Partners, S.L. us informarà dels canvis a través de l’adreça electrònica de contacte que ens hagueu proporcionat.

Hem actualitzat la política de privacitat per darrera vegada el 01/06/2020.

privacitat

Blau Advisors Strategic Partners, S.L. – 2022