definicio processos
Definició de processos

Definició de processos

Treballar per processos permet transformar l’organització i dotar-la d’eficiència i agilitat davant modificacions o canvis. Amb aquest servei definim des de zero o reinventem la vostra forma de treballar de forma que es puguin automatitzar, garantint la transició cap al nou model. El nostre coneixement multisectorial juntament amb la nostra metodologia són el vostre èxit

definicio processos
transformacio digital
Transformació digital

Transformació digital

El concepte de transformació digital fa referència a l’evolució dels processos, les activitats, les actituds i les capacitats per canviar mitjançant l’aplicació massiva de les TIC, la forma en que opera i genera valor pels vostres clients i altres parts interessades. Els nostres projectes us acompanyen en la determinació del pla de transformació, en la selecció de solucions i en la implementació i gestió del canvi associats

transformacio digital
sistemes gestio
Sistemes de gestió

Sistemes de gestió

Des de 2003 hem realitzat més de 200 implantacions de sistemes de gestió segons ISO 9001, ISO 14001, Reglament EMAS, Model EFQM, ISO 17025, ISO 45001 o la ISO 19443, en sectors tant diversos com l’administració pública, la salut, la química, les nuclears o les utilities. Implantar un sistema de gestió us ajuda a estandarditzar, a unificar i a dotar de circuits que permetin al vostre personal, conèixer en tot moment com cal actuar per evitar errors, denúncies o sancions

sistemes gestio
business intelligence
Business Intelligence

Business Intelligence

Posar en valor les dades resulta fonamental per acompanyar la presa decisions a la vostra organització. És imprescindible disposar d’informació estructurada, fiable, coherent i actualitzada de tots els vostres sistemes d’informació. La nostra metodologia combina les eines més adequades a les vostres necessitats on els nostres experts us acompanyaran per tal de proporcionar-vos noves fonts de coneixement que podreu consultar mitjançant quadres de comandament, gràfiques, anàlisis sota demanda, així com, informes en formats exportables i distribuïbles com ara PDF o Excel, generats de forma automàtica

business intelligence
compliance
Compliance

Compliance

El Compliance Legal va més enllà del respecte i seguiment de la Llei. La darrera reforma del Codi Penal a Espanya determina la responsabilitat penal de les persones jurídiques. La implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance Legal és el mitjà que pot exonerar a l’empresa de les actuacions il·lícites comeses pel personal. El nostre equip legal implanta i audita el seu sistema. Aquest sistema us dota de les eines per controlar també normes tècniques, ambientals i de seguretat del producte

compliance
seguretat informacio
Seguretat de la informació

Seguretat de la informació

La seguretat de la informació està orientada a garantir el tractament i protecció de les dades per assegurar la seva disponibilitat, integritat i confidencialitat. Els nostres serveis pivoten sobre l’anàlisi de riscos associats a les vulnerabilitats i l’impacte en la continuïtat dels vostres serveis i en la protecció de les dades que gestioneu. Us ajudem a complir amb la normativa vigent i a definir la millor estratègia per protegir l’accés a la informació pels vostres treballadors i clients en un entorn on el teletreball i l’accés amb dispositius i tecnologies no corporatives és cada dia més gran

seguretat informacio
oficina projectes
Oficina de projectes

Oficina de projectes

Per a projectes grans, amb molts actors implicats o en els que cal una peça que integri les necessitats i expectatives tant de proveïdors (siguin o no tecnològics) com de clients, treballadors o usuaris es fa necessària la figura de l’oficina de projectes. L’oficina de projectes és l’eina que ajuda a que els objectius i les fites s’assoleixin amb èxit. Engloba tasques com la definició de requeriments, el control i seguiment del projecte, la gestió del canvi i, fins i tot, la formació

oficina projectes

Blau Advisors Strategic Partners, S.L. – 2020   Llegiu la nostra política de privacitat