Intalio

Logo D'Intalio

Intalio, empresa líder en solucions BPM en open source ofereix un extens catàleg de solucions d’aplicacions tant en el núvol com en local oferint máxima seguretat i control. La plataforma d’Intalio ofereix diferents línies de productes enfocats tots ells a oferir solucions integrades i globals als nostres clients.

De les que Blau Advisors és Silver Partner.
Per a més informació de totes elles, es pot consultar aquí o a la web corporativa d’Intalio


Pentaho

Logo de Pentaho

Pentaho Corporation ofereix un complert ventall de solucions comercials d’Open Source Business Intelligence (OSBI) incloent-hi reporting, anàlisis, quadres de comandament (dashboards), data mining, data integration, i una plataforma de BI que conformen la suite més popular de l’entorn OSBI. Blau Advisors ofereix solucions basades en Open Source als seus clients i Pentaho ens permet construir solucions de business intelligence equilibrades pel que fa a funcionalitat, escalabilitat i costos.

Blau Advisors és Gold Partner
Per a més informació de totes elles, es pot consultar aquí o a la web corporativa de Pentaho


Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Logo de la UOC

El propòsit de les empreses i institucions associades a la UOC és crear una xarxa de relacions que permeti l'intercanvi d'experiències en el marc de la societat del coneixement. Fruït del vincle de Blau Advisors amb la UOC, la nostra organització desenvolupa projectes finals de carrera amb estudiants de la universitat en les àrees de programari lliure, sistemes d’informació geogràfica i Business Intelligence. També col·labora en la preparació de materials docents i publicacions pels estudis oferts per la UOC.

Per a més informació de totes elles, es pot consultar aquí o a la web corporativa de UOC.