Administració electrònica

{img_administracio}

Els nous marcs reguladors units amb l’evolució tecnològica han creat un nou marc de relació entre l’administració i els ciutadans i empreses. Els nostres serveis inclouen la implementació de serveis públics digitals mitjançant el suport del nostre sistema de gestió d’expedients electrònics.

Business Intelligence

{img_Business}

La disponibilitat de les dades no resulta suficient. És necessari definir un conjunt d’estratègies i eines enfocades a l’administració i a la creació de coneixement mitjançant l'anàlisi de dades existents en una organització o empresa.
Blau Advisors, Partner de Pentaho, combina la capacitat tècnica i el coneixement de les organitzacions per desenvolupar solucions útils per l’explotació de dades i la presa de decisions.

Definició i Automatització de processos

Definició i automatització de processos

Per poder realitzar un correcte anàlisi dels processos organitzatius de l'empresa cal fer-ne una definició funcional que ens ajudi a reflexionar si els passos que realitzem per dur a terme el nostre producte o servei són els més adequats. Un cop definits i analitzats aquests processos és necessari fer-los més eficients, agilitzar-los i evitar errors i la solució es automatitzar-los implantant una suite com Intalio|BPM de la qual Blau Advisors és Partner a Espanya. Els nostres serveis inclouen la integració dels BPMS a l’arquitectura IT i a tots els sistemes preexistents a l’organització. Amb l'experiència de Blau Advisors l'èxit està garantit.

Integració de Sistemes

{img_portals}

Les organitzacions disposen d’un ecosistema TIC heterogeni on participen múltiples aplicacions, totes elles en processos clau i estratègics. Resulta vital que tot aquest ecosistema TIC estigui capacitat per interactuar i treballar de forma conjunta conformant un únic sistema; aportant tota la informació necessària per prendre decisions en temps real. El nostre equip utilitza les eines de programació més adequades en cada cas per afrontar amb èxit qualsevol projecte.

Seguretat de la informació: ISO 27000, ITIL

{img_seguretat}

L´ús intensiu en TIC implica l’adopció d’uns estàndards de seguretat de la informació garantits únicament mitjançant l’adopció de polítiques de seguretat que ens permetin certificar mitjançant organismes independents l’ús correcte d’aquestes TIC. Blau Advisors adopta i fomenta l’ús excel·lent de les TIC, tant en el nostre equip com en els nostres clients, encoratjant-los a demostrar la seva solvència en la matèria mitjançant la certificació de les seves activitats.