Anàlisi de rendibilitat dels serveis públics

{img_analisis}

La prestació de serveis públics de qualitat implica un aprofitament màxim dels recursos i per tant és necessari tenir un control detallat sobre la seva rendibilitat. El nostre servei permet determinar l’eficàcia en l’aplicació pressupostària i optimitzar el rendiment dels recursos emprats.

Desenvolupament d’estàndards i marques d’excel·lència

{img_desEstardar}

La cohesió entre els diferents agents d’un territori així com la creació d’una uniformitat identitària implica, per part del sector públic, la creació de marques que permetin acreditar l’excel·lència d’aquests agents ens els àmbits de la qualitat, el medi ambient, la seguretat de la informació i la responsabilitat social entre d’altres. Des de Blau Advisors hem definit marques pròpies per diferents àmbits i territoris.

Desenvolupament d’instruments de promoció econòmica

{img_desInstrument}

El nostre equip multidisciplinari ens permet definir instruments i polítiques d’actuació transversals que permeten, sota la visió de la promoció econòmica, la dinamització del territori, la millora en els agents econòmics i la creació de nous agents.

Projectes de R+D+i i cooperació (Nacionals i Internacionals)

{img_equilibri}

La inclusió dins l’estratègia empresarial de la R+D+i és la clau per la diferenciació i la competitivitat. Aquest camí no el podem recórrer sols, cal treballar colze a colze complementant els coneixements i les habilitats. Aquest suport l’hem de trobar arreu del món. Blau serà el vostre soci per aconseguir-ho, doncs estem especialitzats en la recerca de finançament, la creació de consorcis, la preparació de les propostes, la Direcció del Projecte i la seva avaluació mitjançant l'anàlisi d'indicadors. Podeu obtenir més informació a la nostra web específica de serveis sobre projectes finançats per l’Unió Europea.