Estudis i enquestes

Estudis, enquestes i anàlisis de rendibilitat

Per millorar hem de conèixer els nostres punts febles i potencialitats. Inicialment analitzem l’estat de l’art i, a continuació, definim les millores necessàries a implantar. Ajudem als nostres clients a millorar cada dia realitzant estudis qualitatius i quantitatius amb fiabilitat estadística que permeten traçar plans d'acció.

Llei Orgànica de Protecció de Dades

{img_llei}

Aspectes com la protecció de dades o la confidencialitat són requisits legals que totes les empreses han de complir i que en molts casos, no saben com afrontar. Els nostres experts analitzen la situació legal de l’empresa i implanten les accions necessàries per complir amb la legislació.

Mystery Shopping

Mistery shopping

Quan les empreses volen mesurar la qualitat i atenció dels seus serveis, el nostre personal especialitzat realitza un estudi anònim que analitza aspectes clau dels processos de venda i servei tals com l’atenció al client, la imatge de l’empresa o el servei postvenda entre d’altres, per ajudar a detectar punts febles i augmentar la competitivitat en el mercat.

Responsabilitat Social Corporativa i Plans d’Igualtat

{img_responsavilitat}

Les empreses més innovadores no tan sols han de justificar la seva qualitat i seguretat laboral, també cal que demostrin que són responsables socialment i que contribueixen de forma activa en la millora de la societat, tant a nivell econòmic, com ambiental i de conciliació familiar del seu personal. A Blau compartim i practiquem aquestes inquietuds i ajudem a les empreses a implantar totes les mesures necessàries per fer-los realitat i aportar valor afegit a l’empresa.

Sistemes de gestió: qualitat, medi ambient, cadena de subministrament, R+D+i: UNE 166.002:2006, ISO 17025, etc.
{img_sistema}

La implantació de sistemes de gestió ha esdevingut un factor clau per augmentar la competitivitat de les empreses.
A Blau Advisors som experts en la implantació de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001:2008, models d’excel·lència com el Model EFQM, sistemes de gestió ambiental ISO 14001:2004 i el Reglament EMAS 1221/2009, la UNE 73401:1995 de garantia de la qualitat en instal·lacions nuclears i la UNE 166.002:2006 R+D+i.